Prosessen – Fra nysgjerrig gruppe til nyetablert selskap

bærekraftEtter Nærøy kommunes bioenergimøte, ble allerede den 21. mai bioenergigruppen i Ytre Namdal etablert under det foreløpige navnet «Bærekraft». 6 personer med ulik skog- og jordbruksbakgrunn skulle innen relativ kort tid høyne egen kompetanse, etablere nettverk og sette seg inn i Innovasjon Norges krav til bioenergistøtte. Nærøy kommune hadde allerede fått utarbeidet et forprosjekt som dannet grunnlaget for gruppens videre arbeide, og det ville ikke ta altfor lang tid før en anbudsinnbydelse lå klar.

Aktivt_skogbrukMed krum nakke og vissheten om at læringskurven ville bli nokså bratt, tok gruppen fatt på det møysommelige arbeidet med å sette seg inn i temaene bioenergi, klimautslipp, virkestilgang, logistikk, lover og forskrifter og you-name-it… Studieturer til fjern og nær ble gjennomført, kurs ble tatt, skogdager ble besøkt, internett ble saumfart etter alt som hadde med klimaendringer, fornybar energi og bioenergierfaringer – og møter, møter og atter møter ble en del av gruppemedlemmenes faste rutiner. Sakte, men sikkert ble Bioenergi Ytre Namdal til. Først som en nysgjerring gruppe som ville og måtte lære seg «alt» om emnet, til slutt som en sammensveiset gjeng med ildsjeler, entusiaster – og endelig – gründere i et nyetablert selskap et og et halvt år senere…

solbj_rg__2077167a

Solbjørg Kjølstad fra Høylandet.
Foto: Namdalsavisa

Under hele denne perioden var vi så utrolig heldige å ha uvurderlig hjelp til alle slags sekretærfunksjoner fra prosjektlederen i Skogprosjektet i Ytre Namdal og Bindal, Solbjørg Kjølstad. Uten hennes innsats hadde jobben blitt mye vanskeligere. Vi er henne og Skogprosjektet en stor takk skyldig!

 

Tags:

Ingen kommentarer foreløpig.

Legg igjen en kommentar