Den spede begynnelse – Bioenergimøte på Kolvereid

Via en liten annonse i Ytringen en vårdag i mai 2010, inviterte Drift- og utviklingsavdelingen i Nærøy kommune til informasjonsmøte om påtenkt satsing på ny-fornybar energi i forbindelse med kommunens energibehov i årene framover. Foruten representanter for Nærøy kommune, stilte Johan Christian Mørkved fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Jostein Trøite fra Innherred Biovarme og Solbjørg Kjølstad, prosjektleder for Skrogprosjektet i Ytre Namdal og Bindal.

Omtrent 20 personer fra skog- og landbruksnæringen stilte på møtet der det ble orientert om kommunens ønske om og satsing på etablering av et nærvarmeanlegg for offentlige bygg på Kolvereid – dette med bakgrunn i det pågående arbeid med klima- og energiplan til kommunen. Det ble fra kommunens side orientert om nye byggeprosjekter som ny ungdomsskole og svømmebasseng, og hvordan kommunen så dette i sammenheng med mulighetene for lokal verdiskaping ved å bruke virke fra nærområdet til å produsere bioenergi. Kommunens energibehov på Kolvereid ble opplyst til å være ca 2 200 000 kWh, noe som tilsvarer ca 1200 m3 skogsvirke. Spørsmålet som ble reist var «Er lokale skogeiere interessert?».

Det ble informert mye om erfaringer fra Innherred via bioenergipionér Jostein Trøite. En av de store utfordringene er at konkurrerende energikilder er lettvinte å ta i bruk og er (altfor) billige. Fordelen med Nærøy er at bioenergi i utgangspunktet er ønsket og etterspurt, noe som gjør satsingen lettere. Det var også viktig å etablere nettverk og skaffe seg mest mulig kompetanse før noe blir realisert. Trøite gikk også nærmere inn på «Bondevarmekonseptet», der primærnæringen har kontroll over hele verdikjeden og kan levere både energibærer og varmeenergi: Dette gir lokal verdiskaping, lokal sysselsetting og er et miljøvennlig konsept.

De oppmøtte fikk fra representant fra Fylkesmannen, orientering om muligheter, erfaringer og offentlige tilskuddsordninger, bl.a. bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge. Formålet er å stimulere næringen til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel/varme. Det er flere tilskuddsordninger alt etter hva som omsøkes, for Kolvereid sin del vil bioenergiprogrammet være en god katalysator for å få igang arbeidet.

Biopionerer-guttaboysMøtet utfordret de oppmøtte med ønsket om at de som kunne tenke seg å jobbe videre med bioenergi i regionen, tegnet seg på ei liste for å få i gang ei bioenergigruppe. Resultatet ble at 6 personer meldte seg, og bestemte seg for å se på mulighetene … tre år senere sitter 5 av disse igjen som gründere av Bioenergi Ytre Namdal AS; stolte leverandører av ren, grønn, kortreist energi på Kolvereid.

Tags:

Ingen kommentarer foreløpig.

Legg igjen en kommentar