Prolog – Nærøy kommunes klima- og energiplan 2011-2020

Nærøy_kommunes_Klima-_og_energiplan_2011-2020_pdfNærøy kommune startet arbeidet med sin klima- og energiplan tilbake i 2009, og den ble endelig vedtatt i august 2011. Et av de viktigste tiltakene i planen var «Etablering av biobrenselanlegg», og Bioenergi Ytre Namdal AS er et direkte resultat av et vedtak fattet av visjonære og handlingskraftige politikere.

Her er i hovedtrekk hva kommunens klima- og energiplan går ut på (sammendraget er hentet fra Enovas Klimakommune-sider):

Kommunen har en ferdig og vedtatt energi- og klimaplan.

Kort sammendrag av planens hovedmål:
Hovedformålet med planen er å få et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi og klima i kommunen, og som samtidig er forankret i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsettinger.

Mål for utslippskutt:
Klimagassutslippene i 2020 skal være 10 prosent lavere enn utslippene i 2007, dvs. maksimalt 39 400 tonn CO2 ekvivalenter.

Mål for energieffektivisering og konvertering i egne bygg:
Forbruk i kommunale bygg skal reduseres med 0,6 GWh innen 2012.

Mål for energibruk i kommunen forøvrig:
Totalt stasjonert energibruk i kommunen skal i 2020 være maksimalt 94 GWh – tilsvarer ca 10 prosent reduksjon.

Mål for energiforsyning og energiproduksjon:
Satsingen på ny fornybar energi skal økes, og innen 2020 skal ytterligere 9 GWh energi være erstattet.

Mål for holdningsskapende arbeid:
Holdninger til klima og energi er avgjørende for å lykkes.

Viktigste utslippskilder:
Transport 48 prosent, landbruk 48 prosent.

Viktigste tiltak:
Nærøy kommune vil arbeide for at binding av klimagasser i skog skal kunne regnes som et klimatiltak. Nærøy kommune skal foreta systematisk planlegging for å redusere egen årlige kjørelengde med minimum 15 prosent (ca 39 000 km) innen 2014. De sparte kostnadene skal benyttes til ytterligere klimatiltak. Etablering av biobrenselanlegg. Energioppfølging/reduksjon i egne bygg.

Hele planen kan leses her: 
http://www.naroy.kommune.no/NK/Intern.nsf/FilA/88C0C7049F10D419C12579AE004E1F44/$FILE/Klima-%20og%20energiplan%202011-2020.pdf

Tags:

Ingen kommentarer foreløpig.

Legg igjen en kommentar