«In limbo»: T.T.T – Ting tar tid…

Artikkel i Ytringen, klikk for større versjon

Artikkel i Ytringen, klikk for større versjon

Den 26. Januar 2012 ble selskapet Bioenergi Ytre Namdal AS formelt stiftet. Nå hadde bioenergigruppen jobbet i 20 måneder og var klare for å sette spaden i jorda, eller..? Det var hvertfall ikke noe å si på engasjementet både i den ene og den andre saken i artikkelen «Brenner for biovarme» fra Ytringen omtrent på samme tid – og optimismen vedrørende framdrift var like høg… Hele artikkelen kan du lese ved å trykke på faksimilen til venstre.

Det vil vi bare si nå i etterkant: Det tar innmari lang tid å bygge et bioenergianlegg… Heldigvis visste vi ikke at det byr på mange utfordringer, motbakker og stopp! i framdriften, før vi satte igang. Vi har flere ganger i ettertid spurt oss selv om vi hadde orket hvis vi visste hvor lang tid ting kan ta, men svaret blir stort sett «ja» hver gang.

Finansiering er f.eks. et punkt som tar mye lengre tid enn hva vi kunne forestille oss – det har vel kanskje med manglende erfaring å gjøre, men nå har vi allefall lært at:

  1. Bankene er ikke nødvendigvis på tilbudssiden ved ny, framtidsrettet næringsvirksomhet. Mange runder med den ene – mer eller mindre – lokale banken ga oss ikke de vilkårene vi måtte ha for å igangsette. Dette var overraskende for oss, siden det for en ildsjel/gründer/entusiast er åpenbart at «dette MÅ det satses på». Heldigvis fant vi en svært god løsning gjennom Nordlandsbanken i Brønnøysund (nå DNB Brønnøysund). Her fant vi et interessert, kunnskapsrikt sivilagronom-miljø som både hadde kunnskap om og stilte relevante spørsmål rundt vårt prosjekt. Vi er glade for å ha funnet en god bankforbindelse, og anbefaler de gjerne til andre.
  2. Innovasjon Norge er grundige når de skal støtte prosjekter med store summer. Dette er ikke en dårlig egenskap – tvert imot – men det kan virke som at grundighet og tiden det tar å være så grundig ikke nødvendigvis er sammenfallende med framdriftsplanene både for byggherre, entreprenører, finansmiljøet eller kundene… Vi er imidlertid veldig fornøyde med prosessene vi har gjennomgått med Innovasjon Norge og Bioenergiprogrammet, og uten deres støtte via Bioenergiprogrammet hadde ikke et slikt anlegg kunne blitt realisert. Det er akkurat slike incentiver som er nødvendig i prosessen med å vri energibruken fra fossil til fornybar – og der fikk vi akkurat den fødselshjelp og støtte vi trengte for å  sette igang byggingen av vårt bioenergianlegg.
  3. Papirarbeidet i tilknytning til punkt 1 og 2 tar også fryktelig lang tid. Om det er kontrakter, avtaler, møter, pantsettelser, godkjenninger eller tinglysninger så går tiden fortere enn det man håper og tror. Men når alt omsider er på plass, så er det endelig klart for å bygge bioenergianlegg..!
Artikkel i Ytringen, klikk for større utgave

Artikkel i Ytringen, klikk for større utgave

I anbudet fra kommunen var det et punkt at kommunen skulle klargjøre og tilrettelegge byggeklar tomt. Dette gjorde de kjapt og greit, godt hjulpet av en mild etterjulsvinter. Lite visste vi at vi skulle få en helt annen vinter når bygget skulle oppføres og rørene graves høsten etter… Ytringen var på plass for å rapportere fra gravearbeidet, og i artikkelen «Klargjøring av biobrenseltomt er i gang» er det vel mye som tyder på at «prosjektlederen» på dette tidspunktet var i overkant optimist i forhold til framdriftsplan. Hele artikkelen kan du lese ved å trykke på faksimilen til høyre.

Våren kom, det spirer og gror rundt oss – det gror bokstavelig igjen langs både veger og jorder – og det var tid for å tegne varmeavtale med Nærøy kommune, skrive kontrakt med totalentreprenøren BioLand AS og lokale underentreprenører både for anlegg og virkestilgang. Valg av systemer både for kjel – Heizomat – og rør osv. var på plass og det var viktig å informere og møte skognæringa. Skogprosjektet i Ytre Namdal og Bindal var fremdeles en viktig støttespiller for oss og skrev i et notat til Innovasjon Norge følgende:

«Bioenergi er ett av satsingsområdene i Skogprosjektet i Ytre Namdal og Bindal. Målsettingen med prosjektet er økt verdiskaping og avvirkning fra skogen i prosjektområdet. Etableringen av bioenergianlegg som planlagt, vil føre til økt etterspørsel og utnyttelse av lokale skogressurser. Større fokus på skogressursene forventes å være gunstig i forhold til å motivere skogeierne. Mange av skogeiendommene i regionen er svært små, og for å få best mulig økonomisk utbytte er det gunstig å utnytte ressursene også til bioenergi. Dette vil i tillegg være positivt for kulturlandskapet, hindre gjengroing og være en anledning til å ta ut kratt som er i veien i kantene av jordbruksarealet og langs hovedvegen. En økt utnyttelse av ressursene på landbrukseiendommene vil også gi sysselsettingseffekt. 

Skogeierne som arbeider med bioenergi er opptatt av miljøgevinstene, og vil fokusere på at dette er en bærekraftig ressurs. Dette ligger til grunn i det arbeidet som skal gjennomføres. Så langt har medlemmer fra bioenergigruppen brukt mye tid til å markedsføre verdien av bedre utnyttelse av skogressursene. De har med stor velvilje stilt opp på skogdager, i lokalavisene og på møter i skogprosjektet for å spre positiv informasjon om bioenergi. De har også planer om å informere inn i skolene i området med egne undervisningsopplegg. Skogprosjektet er svært fornøyd med den innsatsen som legges ned på bioenergiområdet i Ytre Namdal.»

Artikkel fra Namdalsavisa, klikk for større versjon

Artikkel fra Namdalsavisa, klikk for større versjon

«Samarbeider om bioenergi»
«Bioenergi Ytre Namdal AS er klare for å skrive kontrakt med Nærøy kommune om leveranse fra fjernvarmeanlegg. – Vi har de fleste punktene i kontrakten klare, og er vel snart ferdig til å signere med kommunen, sier Svein Skagemo, som er en av seks bønder fra Nærøy som har gått sammen om å stifte selskapet Bioenergi Ytre Namdal AS.» Hele artikkelen kan du lese ved å trykke på faksimilen til venstre.

«Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves», heter det i ordtaket, og det kan trygt sies at gleden var stor, og bløtkaken grønn, når vi fikk tilsagnet fra Innovasjon Norge på støtte til anlegget. Dette hadde vi nå ventet på så lenge, at vi nesten kunne ha grunn til å gi opp – men gi opp gjorde vi selvfølgelig ikke!

En liten notis på framsiden av Ytringen - en stor nyhet for oss...

Framsiden av Ytringen, klikk for en større utgave

«Bioanlegg fikk millionstøtte»
«Utbyggerne av biobrenselanlegget på Kolvereid fikk i forrige uke tilskudd på vel 4,2 millioner kroner til nyanlegget. Det ble feiret med kake på fredag. Initiativtakerne lover at de skal ha et tilbud som er klart til å forsyne den nye ungdomsskolen med vannbåren varme og varmt vann til skolestart til høsten.»

En liten notis på framsiden av Ytringen – en stor nyhet for oss en vakker sommerdag i 2012. Endelig var den siste brikken på plass i Innovasjon Norge-puslespillet: «- Innovasjon ga oss et tilskudd på 35 prosent av totalentreprisen. Så nå feirer vi med kake… Innovasjon Norge har vært helt sentral i prosessen, og biobrenselanlegget hadde ikke blitt realisert uten dem. Vi har vært kreative i prosessen, og kommet med forslag, og de har hele tiden jobbet med oss. Det at de tør å satse på bioenergi i Ytre Namdal har vært helt essensielt, og de skal ha skryt for det, sier Tørriseng»

Artikkel fra Ytringen, klikk for større versjon

Artikkel fra Ytringen, klikk for større versjon

«Energiregion»
«Han ser fram til at anlegget snart kan begynne å levere varme. Biobrenselanlegget vil også bli et løft for primærnæringer som skog og landbruksnæring i kommunen. – ytre Namdal begynner å bli en energiregion. Vi har vindkraft på Vikna og Nærøy, vannkraft i Nærøy og Bindal, og nå bioenergi i Nærøy. I tillegg har vi testing på tidevannskraft. dette er noe politikerne må bruke for hva det er verdt. Slike lokale tiltak er bra, og vi viser våre naboregioner at vi kan få til noe, og at vi er med på å ta et grønt ansvar, avslutter Tørriseng.» Hele artikkelen kan du lese ved å trykke på faksimilen til venstre.

Tags:

Ingen kommentarer foreløpig.

Legg igjen en kommentar