Realisering – Fra anbud til avtale, en seier for lokal verdiskaping

Med kompetansen på plass og rimelig god oversikt over underleverandører på biokjeler, rør og det hele, var det med stor entusiasme (og ikke så rent lite nerver) vi leverte tilbud på løsning for «Kolvereid Nærvarme» den 31. august 2011. Spenningen var stor på mange plan – samtidig:

  • Ville vårt lokale initiativ vinne anbudsrunden? Vi visste at vi hadde den beste løsningen vi kunne tilby, men hadde vi truffet i markedet på pris?
  • Ville vi finne en lokal finansieringsløsning på utbyggingen (viktig at lokalt initiativ kan gi lokale ringvirkninger)?
  • Ville Innovasjon Norge finne at vår løsning tilfredsstilte krav til støtte fra Bioenergiprogrammet?
  • Ville vårt initiativ være noe som media, folk i Ytre Namdal og politikere/næringsliv ville bry seg om?

Det første positive signalet sto å lese i Namdalsavisa den 27. september:

Faksimile fra NA, klikk for større versjon

Faksimile fra NA, klikk for større versjon

«Fristes av flis»
«I løpet av to-tre uker vil det bli klart om Nærøy kommune går for fjernvarme i kommunale bygg – og hvilket firma som får leveransen. I siste formannskapsmøte ble politikerne orientert om at det foreligger to tilbud på levering av energiflis og varmesentral på Kolvereid. Det ene firmaet som har levert anbud er lokalt, det andre utenbygds fra.
– Ut fra signalene fra politikerne, så tror jeg at dette blir realisert, mener rådmann Arnt Wendelbo. – Vi var litt spente på hvordan prisen ville bli, men den var absolutt ikke avskrekkende.» Hele artikkelen kan du lese ved å trykke på faksimilen til høyre.

Dette var musikk i våre ører, og nå var det egentlig bare å vente på at dommen skulle falle. I løpet av noen dager med forhandlings- og avklaringsrunder, fikk vi beskjeden vi ventet på: Vi vant. Dette kunne Namdalsavisa noen dager senere meddele:

Faksimile fra NA, klikk for større versjon

Faksimile fra NA, klikk for større versjon

«Nærøy velger biovarme»
«I følge drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes har kommunen nå bestemt seg og antatt anbudet fra det nystiftede selskapet Bioenergi Ytre Namdal på oppvarming ved hjelp av bioenergi. Drifts- og utviklingssjefen understreker at hovedpoenget er en samfunnsøkonomisk gevinst på sikt ved å bruke bioenergi.»
Hele artikkelen kan du lese ved å trykke på faksimilen til venstre.

Fantastisk – mål én på realiseringsferden var nådd. Nå skulle det skrives kontrakt, signeres avtaler og spises bløtkake (som Skogprosjektet spanderte…). Og det virket som at initiativet ble godt mottatt av både lokalbefolkningen, politikere og pressen. I Ytringen fikk vi til og med en lederartikkel:

Leder i Ytringen, klikk for større versjon

Leder i Ytringen, klikk for større versjon

«Bra lokalt initiativ»
«Nærøy kommune skal inngå en kontrakt med lokale aktører for å få til et biobrenselanlegg som skal brukes til å varme opp kommunale bygg på Kolvereid. Det er flott at et slikt tiltak har kommet igang, og det vil være med på å sikre lokale arbeidsplasser og gi kommunen en mer stabil og forutsigbar tilgang på varme i de kommunale byggene.
Dette vil forhåpentlig føre med seg gode ringvirkninger for lokale gårdbrukere som bidrar med flis som råstoff til biobrenselanlegget.»
Hele leder-artikkelen kan du lese ved å trykke på faksimilen til høyre.

Hektisk jobbing med informasjon til naboer og skogeiere, nødvendige godkjenninger, kontraktsinngåelser med underleverandører, reguleringsplaner osv., ga oss nok å holde på med i overgangen fra 2011 til 2012:

En lang ferd mot bygging og produksjon var påbegynt…

Tags:

Ingen kommentarer foreløpig.

Legg igjen en kommentar