Archive | juli, 2013

En god sommer – Oppmerksomhet, ferdigstillelse og miljøpris!

Fra prøvekjøring i pinsen fram til august er har arbeidet med tilkobling av de offentlige byggene på Kolvereid gått sin gang. Etter at Nærøy Bo- og behandlingssenter ble påkoblet, startet leveransene av varme til Nærøy kommune. I starten er også Nye Nærøy ungdomsskole, Rådhuset og Kolvereid barnehage tilkoblet biovarme. Etterhvert blir alle offentlige bygg påkoblet […]