Archive | mai, 2010

Prosessen – Fra nysgjerrig gruppe til nyetablert selskap

Etter Nærøy kommunes bioenergimøte, ble allerede den 21. mai bioenergigruppen i Ytre Namdal etablert under det foreløpige navnet «Bærekraft». 6 personer med ulik skog- og jordbruksbakgrunn skulle innen relativ kort tid høyne egen kompetanse, etablere nettverk og sette seg inn i Innovasjon Norges krav til bioenergistøtte. Nærøy kommune hadde allerede fått utarbeidet et forprosjekt som […]

Den spede begynnelse – Bioenergimøte på Kolvereid

Via en liten annonse i Ytringen en vårdag i mai 2010, inviterte Drift- og utviklingsavdelingen i Nærøy kommune til informasjonsmøte om påtenkt satsing på ny-fornybar energi i forbindelse med kommunens energibehov i årene framover. Foruten representanter for Nærøy kommune, stilte Johan Christian Mørkved fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Jostein Trøite fra Innherred Biovarme og Solbjørg Kjølstad, […]