Archive | april, 2010

Prolog – Nærøy kommunes klima- og energiplan 2011-2020

Nærøy kommune startet arbeidet med sin klima- og energiplan tilbake i 2009, og den ble endelig vedtatt i august 2011. Et av de viktigste tiltakene i planen var «Etablering av biobrenselanlegg», og Bioenergi Ytre Namdal AS er et direkte resultat av et vedtak fattet av visjonære og handlingskraftige politikere. Her er i hovedtrekk hva kommunens […]