Subscribe

Archive | Offentlig

En god sommer – Oppmerksomhet, ferdigstillelse og miljøpris!

Fra prøvekjøring i pinsen fram til august er har arbeidet med tilkobling av de offentlige byggene på Kolvereid gått sin gang. Etter at Nærøy Bo- og behandlingssenter ble påkoblet, startet leveransene av varme til Nærøy kommune. I starten er også Nye Nærøy ungdomsskole, Rådhuset og Kolvereid barnehage tilkoblet biovarme. Etterhvert blir alle offentlige bygg påkoblet […]

Prolog – Nærøy kommunes klima- og energiplan 2011-2020

Nærøy kommune startet arbeidet med sin klima- og energiplan tilbake i 2009, og den ble endelig vedtatt i august 2011. Et av de viktigste tiltakene i planen var «Etablering av biobrenselanlegg», og Bioenergi Ytre Namdal AS er et direkte resultat av et vedtak fattet av visjonære og handlingskraftige politikere. Her er i hovedtrekk hva kommunens […]