Hvorfor bioenergi?

Det er mange grunner til at vi satser på bioenergi

Kortreist varmeenergi

Vi produserer varme fra en lokal, kortreist råvare - skogsflis - som vi henter i nærområdet: Nærøy, Vikna, Leka, Bindal og Høylandet.

Åpnere landskap

Vi benytter virke fra gjengrodde tømmerveger, åkerkanter og langs trafikerte veger, og gjør landskapet vi ferdes i åpnere.

Økt skogsaktivitet

Mye virke går med i vår produksjon, og dette fører til økt aktivitet i lokalt skogbruk og andre tilkyttede næringer.

CO2-nøytral energi

Ved å skifte ut oljefyrer med bioenergi reduseres co2-utslippene betydelig. Dette utgjør en viktig rolle i vår tids største miljøproblem, klimaendringene.

Ekstra god varme

Å bruke bioenergi til oppvarming av hus og varmtvann, gir både god varme og god samvittighet. Vissheten om at energien er fornybar og grønn, gir også en følelse av å ta samfunnsansvar.

Forutsigbar pris

Bioenergi gir et forutsigbart prisbilde gjennom hele året. Når behovet er størst koster varmen det samme - ingen sjokksvingninger som følge av "underskudd" i vannmagasinene eller prissvingninger på importert fossil energi.

Sunt inneklima

Vannbåren varme gir bedre varmekomfort og sunnere inneklima, er miljøvennlig og gir arkitektonisk frihet. I tillegg til at lang levetid på investeringene gir god varmeøkonomi.

Nye idéer

Etablering av nytt næringsliv avføder ofte nye idéer og gir mange ringvirkninger. Vi har allerede idéer til videreutvikling, og ser fram til å bidra til utvikling av regionen på vårt grønne vis.
Siste nytt

En god sommer – Oppmerksomhet, ferdigstillelse og miljøpris!

Fra prøvekjøring i pinsen fram til august er har arbeidet med tilkobling av de offentlige byggene på Kolvereid gått sin gang. Etter at Nærøy Bo- og behandlingssenter ble påkoblet, startet leveransene av varme til Nærøy kommune. I starten er også Nye Nærøy ungdomsskole, Rådhuset og Kolvereid barnehage tilkoblet biovarme. Etterhvert blir alle offentlige bygg påkoblet […]

Byggeperioden – Fra permafrost til den første røyken i pipa

Graving, rørlegging, støping av betongdekke og montering av betongelementer er en fryd hvis bare vinteren hadde vært som i 2012, mild og telefri. Når vi satte i gang med Kolvereid Nærvarme, bestemte selvfølgelig værgudene seg for å vise seg fra sin absolutt kaldeste side. Det var snakk om flere mannsaldre siden sist det hadde vært […]

Realisering – Fra anbud til avtale, en seier for lokal verdiskaping

Med kompetansen på plass og rimelig god oversikt over underleverandører på biokjeler, rør og det hele, var det med stor entusiasme (og ikke så rent lite nerver) vi leverte tilbud på løsning for «Kolvereid Nærvarme» den 31. august 2011. Spenningen var stor på mange plan – samtidig: Ville vårt lokale initiativ vinne anbudsrunden? Vi visste […]

Prosessen – Fra nysgjerrig gruppe til nyetablert selskap

Etter Nærøy kommunes bioenergimøte, ble allerede den 21. mai bioenergigruppen i Ytre Namdal etablert under det foreløpige navnet «Bærekraft». 6 personer med ulik skog- og jordbruksbakgrunn skulle innen relativ kort tid høyne egen kompetanse, etablere nettverk og sette seg inn i Innovasjon Norges krav til bioenergistøtte. Nærøy kommune hadde allerede fått utarbeidet et forprosjekt som […]

Den spede begynnelse – Bioenergimøte på Kolvereid

Via en liten annonse i Ytringen en vårdag i mai 2010, inviterte Drift- og utviklingsavdelingen i Nærøy kommune til informasjonsmøte om påtenkt satsing på ny-fornybar energi i forbindelse med kommunens energibehov i årene framover. Foruten representanter for Nærøy kommune, stilte Johan Christian Mørkved fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Jostein Trøite fra Innherred Biovarme og Solbjørg Kjølstad, […]

Prolog – Nærøy kommunes klima- og energiplan 2011-2020

Nærøy kommune startet arbeidet med sin klima- og energiplan tilbake i 2009, og den ble endelig vedtatt i august 2011. Et av de viktigste tiltakene i planen var «Etablering av biobrenselanlegg», og Bioenergi Ytre Namdal AS er et direkte resultat av et vedtak fattet av visjonære og handlingskraftige politikere. Her er i hovedtrekk hva kommunens […]

Kontakt oss

Lurer du på noe, så ta kontakt!